Folgend Virstellung huelen Réservatiounen un:

De Bretzert (Theatersall Uewerkuer - Entrée 12 € / Kanner 8 €)

14

/ 12

/ 2018 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

15

/ 12

/ 2018 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

16

/ 12

/ 2018 um 18:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

21

/ 12

/ 2018 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

22

/ 12

/ 2018 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

12

/ 1

/ 2019 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

18

/ 1

/ 2019 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

19

/ 1

/ 2019 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

20

/ 1

/ 2019 um 18:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]

26

/ 1

/ 2019 um 20:00[Plazen fir dëss Virstellung réservéieren]