Och eng Virstellung Donnschdes den 05.04.2018 um 20.00 Auer!

 

Party, Béier, Fraen a Ballermann !
Dat sinn d’Stéchwierder vun eiser agefleeschter Jonggeselle WG.


Bis datt.. jo, bis datt de Jacques, endlech ënnert déi berühmt Hauf komme well ! Fir hien ass duerfir och säi braavt Geneviève wéi eng lescht Cola an der Wüst !
Seng zwee Kollegen, de Pierre an den Eugène, gesinn et awer éischter wéi eng lescht Chance, nach eng Kéier sou richteg op d’Tromm ze schloen an hunn sech duerfir e leschte speziellen Abschid aus deem gemeinsameJonggeselleliewen afale gelooss! Natierlech mat Party, Béier, Ënnerwäschvirféierung a Ballermann !
Awer do hunn se d’Rechnung ouni déi zukünfteg Braut an d’Proprietäre vun der Wunneng gemaach. Well d’Geneviève an déi al Meyeren, hunn do sou hir eege Virstellungen!

An sou trëfft Ballermann op Plastiksgeschir an Ënnerwäsch op Rouerzaang !
Je, eng perfekt Mëschung fir e flotten, lëschtegen Theaterowend

Wien hei net laacht ass selwer schold !

Et spillen ënnert der Regie vum Guy Geimer :
Claude Leus ; Romain Pierrot ; Jules Orlando ; Marcel Heintz ;
Chanty Nether ; Sally Thill ; Claude Greisch ; Rachel Leus a Patricia Breuer.

Regieassistenz : Muriel Galeazzi a Romain Graul

Bühn wéi all Joer vun der Technescher Equipe : Christiane Weyland, Albert
Weyland, Gilbert Felice, Jang Winandy, Nico Mehling, Patrick Quintus, Joël
Diener

Luucht & Sound : Muriel Galeazzi an Jean-Marie Heiar

Schmink: Sandra Castiglia