Am Hierscht 2017 heescht et erëm

 

Wien hei net laacht... ass selwer schold !